Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskuddsordninger

  Endret:17.01.2020 15:42 Emneord (los) Kultur og fritid, Tilskuddsordninger

Det finnes flere tilskuddsordninger for kultur og idrett i Halden. Her finner du en oversikt over fire ulike støtteordninger fra Halden kommune - samt lenker til andre ordninger. 


Kulturmidler – til kunst- og kulturformål

  • Støtte kan gis til produksjonsgrupper/enkeltkunstnere med tilhørighet i Halden eller prosjekter som gjennomføres i Halden.
  • Støtte kan gis til alle områder innen kunst og kultur med både amatører og profesjonelle som utøvere.
Søknadsfrister er 15.januar (for perioden 1.juli til 31.desember) og 15.september (for perioden 1.januar til 30.juni).


Klikk her for å lese retningslinjene før du søker! 
Klikk her for å skrive søknad!


Kulturmidler for skytterlag og idrettslag

Søknadsfristen er 24. april 2020.

Klikk her for retningslinjer og søknadsskjema!

Tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement

Alle kan søke, men:

  • Arrangementet må gjennomføres helt eller delvis i Halden.
  • Støtte gis kun til åpne festivaler og arrangementer.
  • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti, kun om støtte.
  • Det kan ikke søkes om tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.
  • Arrangementer som vurderes å inngå i ordinær aktivitet i en allerede støttet kulturinstitusjon vil ikke bli prioritert.
Det kan gis støtte for inntil 3 år. Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. 
Søknadsfrist er 1. februar og 1. september.


Klikk her for å lese retningslinjene før du søker!
Klikk her for å skrive søknad!


Tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement

Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Arrangementene skal være åpne for byens publikum, og skal markedsføres bredt.

Det kan søkes ett år om gangen. Inntil maks 3 år. Søknadsfrist er 1. februar og 1. september.


Klikk her for å lese retningslinjene før du søker!
Klikk her for å skrive søknad!


Andre støtteordninger

Det finnes flere offentlige støtteordninger enn de tre ordningene Halden kommune står bak. Her er snarveier til andre ordninger som kan være aktuelle for aktører innen kultur og idrett i Halden:


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Eksterne lenker

Opprettet: 10.01.2013 10:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar