Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tilskuddsordninger

  Endret:27.03.2019 15:15 Emneord (los) Kultur og fritid, Tilskuddsordninger

Søknad om kulturmidler

Det kan søkes om støtte til:
Små og store kulturarrangementer, kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter: Festivaler, konserter, inspillinger, forestillinger, utstillinger, musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturminnearbeid.

Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål.pdf

Søknadsfrister er: 

15.januar (gjelder for perioden 1.juli til 31.desember)
og 15.september (som gjelder for perioden 1.januar til 30.juni)


Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er i dag hjemlet i lov om pengespill m.v., samt forskrifter gitt ved kongelig resolusjon av 11.desember 1992. Mer detaljerte bestemmelser er gitt i "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)". Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Det er et grunnleggende prinsipp at støtte i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere. Søkere av tilskudd plikter å gjøre seg kjent med vilkårene knyttet til tilskuddsordningen.

Trenger du veiledning i søkeprosessen? Da kan du delta på kurs 30.april eller 8.mai, meld deg på her: https://www.halden.kommune.no/nyheter/Sider/Trenger-ditt-idrettslag-et-nytt-idrettsanlegg.aspx

Retningslinjer til søknader du finner som elektronisk skjema under menypunkt "Skjema":

Tilskuddsordningen for festivaler og arrangementer gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Halden kommune. Arrangementene må gjennomføres helt eller delvis i Halden. Arrangementene skal være åpne for byens publikum, og skal markedsføres bredt.
Søknadsfrist er 1. februar og 1. september.  

Microsoft Word - Retningslinjer - Søknad om tilskudd til nyutvikling av eksisterende festivaler og arrangement.pdf

Microsoft Word - Retningslinjer – søknad om tilskudd til oppstart av festivaler og arrangement.pdf

-------------------------------------------------------

Microsoft Word - Retningslinjer for tildeling av kulturmidler til kunst- og kulturformål 2019.pdf

 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

Opprettet: 10.01.2013 10:53

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar