Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Priser

  Endret:12.09.2018 14:01 Emneord (los) Kulturskolen

Hva koster det?

Elevavgiften er kr 3 200,- pr skoleår, og den er bindende etter første undervisningstime.

  • Et skoleår er på minst 30 undervisningstimer. 
  • Innbetalingen fordeles på to rater; høst kr 1 600,- og vår kr 1 600,-.  
  • Utgifter til materiell som brukes i undervisningen, f.eks noter, male- og tegnesaker, kommer i tillegg til elevavgiften.
  • Fakturaen blir tilsendt. 
Det innvilges 15% søskenrabatt når samme person betaler. En elev som har flere plasser innvilges samme moderasjon. Rabatt gjelder elever til og med videregående skole eller maks fylte 18 år. Makspris for familier: kr 6000,-  + eventuell instrumentleie / annet materiell.

Kulturskoletilbud på skolene i SFO-tiden koster 1000 kroner per halvår. 

Hvem kan få friplass?

Elever kan gis friplass på økonomisk grunnlag. Dette innvilges til elever i alder til og med videregående skole, eller maks fylt 18 år i skoleårets høstsemester, når samlet personlig skattbar brutto årsinntekt for foresatte er på kr. 280.000,- eller lavere. Dette gjelder den inntekt foresatte har kalenderåret eleven begynner på kulturskolen. Hvis inntekten i løpet av året kommer over fribeløpet, plikter søkeren å gi beskjed til kulturskolen.

  • Beløpet oppjusteres årlig innen 20.august. 
  • Barnebidrag regnes som inntekt. 
  • Kontantstøtte og/eller barnetrygd regnes ikke som inntekt. 
  • Betalingsfritak gjelder ikke for instrumentleie.

Søke om friplass

For å søke om friplass må skjemaet "Friplass - bekreftelse" benyttes. Dette skjemaet finner du under "skjema" i menyen til høyre. Skjemaet kan ikke sendes elektronisk. Ta en utskrift. Fyll ut skjemaet og lever/send det til kulturskolen. Svar på søknad om friplass sendes bare til elever (søkere som har bekreftet plass på kulturskolen).

Vær oppmerksom på at en underskrevet søknad gir kommunen rett til å innhente opplysninger om foresattes inntekt i inntil 2 år etter at friplass er innvilget. Saksbehandler har taushetsplikt. Uriktige opplysninger som fører til friplass gir etterbetaling av elevavgift pluss gebyr.

Hvis en elev ikke benytter seg av godkjent friplass av andre årsaker enn sykdom, mister eleven sin plass.

Oppsigelse

Ønsker du å si opp plassen din ved Halden kulturskole, må du si opp skriftlig. Det gjør du enklest ved å sende en epost til: kulturskole@halden.kommune.no. Du kan også bruke skjemaet "oppsigelse av plass" som ligger i høyremenyen. Dette må evt. skrives ut og sendes kulturskolen.

 

Elever som slutter midt i et semester kan ikke regne med å få tilbake noe av semesteravgiften, unntatt ved helt spesielle forhold.


 Kontakt

 

 Tjenestetilbud

 

 Skjema

 

 Eksterne lenker

 

 

Opprettet: 02.05.2013 10:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar