Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

​Kunngjøring av planvedtak – Detaljregulering for Svinesundsveien, Isebakkeveien og Sørlifjellet

Lisa Gustavsen Endret:04.06.2019 11:18

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret i møte 23.05.2019, sak PS 2019/46, egengodkjent «Detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4», nasjonal plan-ID: G-703.

Plandokumentene og saksfremstillingen finner du her:

Plankart, 23.05.2019.pdf
Bestemmelser, 23.05.2019.pdf
Planbeskrivelse, 23.05.2019.pdf
Saksfremstilling med vedtak, 23.05.2019.pdf


Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling§§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden


Opprettet: 04.06.2019 11:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar