Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kandidatliste til offentlig ettersyn for valg av meddommere og lagrettemedlemmer

Lisa Gustavsen Endret:05.06.2020 08:01

I møte 4.juni 2020 i formannskapet ble det fattet følgende vedtak:

1. Foreslåtte kandidater i henhold til oversikt (Arkivref.2019/6479-92) velges som meddommere og lagrettemedlemmer til hhv. Halden tingrett, Østfold jordskifterett og Borgarting lagmannsrett.

2. Forslag til valg av meddommere og lagrettemedlemmer legges ut til alminnelig ettersyn i to uker før kommunestyret foretar endelig valg, jfr. domsstolloven §§ 66 og 68.

Listen skal behandles av kommunestyret 18. juni 2020.

Oversikten over kandidater finner du her: ENDELIG REVIDERT LISTE TIL BEHANDLING FO-KS.pdf

Henvendelser kan rettes til politisk sekretariat på epost: ps@halden.kommune.no
eller per post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden


Opprettet: 05.06.2020 07:45

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar