Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

 Kunngjøring av planvedtak – detaljregulering for Fjordveien 7

Lisa Gustavsen Endret:21.11.2019 10:25

​I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering i møte 14.11.2019

«Detaljregulering for Fjordveien 7» nasjonal plan-ID: G-719.

Plandokumentene og saksframstillingen ligger vedlagt nedenfor.  Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune. 

Halden kommune, 
Postboks 150
1751 Halden


Bestemmelser Fjordveien.pdf

Illustrasjonsplan Fjordveien.pdf

Planbeskrivelse Fjordveien.pdf

Plankart Fjordveien.pdf

Saksframstilling - egengodkjenning Fjordveien.pdf

Opprettet: 21.11.2019 08:09

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar