Tittel: Planer til offentlig ettersyn/kunngjøringer
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/-Planer-til-offentlig-ettersynkunngjøringer.aspx
Planer til offentlig ettersyn/kunngjøringer

Planer til offentlig ettersyn/kunngjøringer

  Endret:09.02.2016 13:20
Listen nedenfor viser kunngjorte planer og planforslag som ligger ute til offentlig ettersyn. Listen er ikke komplett. Planforslag og vedtatte planer som ikke finnes på listen kan sees hos planetaten. Dersom De har merknader kan disse rettes skriftlig til Halden kommune ved Kommunalavdeling plan & eiendom, Svenskegt. 6, 1776 Halden. Merknader kan også sendes elektronisk til postmottak@halden.kommune.no.
 
Kunngjøring:  
Brekkerød boligfelt, bebyggelsesplan
 
Offentlig ettersyn:
Opprettet: 09.12.2010 13:00
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Planer til offentlig ettersyn/kunngjøringer