Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Remmen studentby

Lisa Gustavsen Endret:08.02.2019 14:31

​​I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med «Detaljregulering for Remmen studentby» (Nasjonal plan-ID: G-723)

Samtidig legges forslag til planprogram for planarbeidet og konsekvensutredning ut på høring. Det legges opp til felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad jfr. plan- og bygningslovens § 12-15. 

Den nye planen vil erstatte «Detaljregulering for studentboliger Remmen» (Nasjonal plan-ID: G-679) når den er vedtatt, og plan G-679 skal derfor oppheves. 

Planarbeidet utføres av SG-Arkitekter AS for iTRE AS. Varslingsbrev med mer informasjon og foreløpig planavgrensning finnes nedenfor. 

2019 02 06 -UT- Varselbrev_Remmen_.pdf

Remmen_Planprogam_rev-06 02 2019_B.PDF

Ref fra oppstartmøte 070119.pdf

Planinitiativ.pdf

2019 01 30 -UT- Varselbrev_Remmen_kartvedlegg.pdf

Innspill til planarbeidet og uttalelser til forslag til planprogram rettes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden innen 25.03.2019.

Opprettet: 08.02.2019 14:23

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar