Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Billedbakken II: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - informasjonsmøte

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:28
​REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET Billebakken II, HALDEN KOMMUNE. Planident: G-669.
​I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid:
REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET Billebakken II, HALDEN KOMMUNE. Planident: G-669.

Planområdet har et areal på ca 44 daa, og omfatter østlig del av gnr. 49, bnr. 1. Forslag til planavgrensning er vist i kartutsnittet.
 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22.06.2011 avsatt til boligbebyggelse fremtidig (B5).
Tiltaket er vurdert til ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning.
 
Tiltakshaver er G-G Prosjekt AS. Det avholdes informasjonsmøte tirsdag 3.januar 2012 kl. 19.00 hos Lars Garder, Østgård, Brødenveien 31.
 
Eventuelle kommentarer til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden, innen 27.01.2012. Eventuelle spørsmål rettes til Erlend Eng Kristiansen, tlf 69 17 53 85.
Opprettet: 23.12.2011 08:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar