Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Busterudklevia 19 - Berga, høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:17.11.2015 09:39
Forslag til detaljregulering for Busterudkleiva 19 - Berga, nasjonal plan-ID: G-693, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i
møte 10.11.2015, sak PS 2015/71.
Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Berga – Busterudklevia 19»
(nasjonal plan-ID: G-693) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 31.03.2015, sist revidert 30.10.2015.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et leilighetsbygg i tilknytning til  forsamlingslokalet. Leilighetene er primært tiltenkt Odd Fellows medlemmer
og skal tilrettelegges for eldre beboere. Det legges opp til et leilighetsbygg i tre etasjer med opp til 8 leiligheter og parkeringskjeller.

Planforslaget og utvalgets behandling finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata,
Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 06.01.2016.

Bestemmelser Berga.pdfBestemmelser Berga.pdf
Landskapsplan Berga.pdfLandskapsplan Berga.pdf
Plan-, snitt og fasadetegninger - Berga.pdfPlan-, snitt og fasadetegninger - Berga.pdf
Planbeskrivelse Berga.pdfPlanbeskrivelse Berga.pdf
Plankart Berga.pdfPlankart Berga.pdf
Saksframstilling Berga.pdfSaksframstilling Berga.pdf
Støyvurdering Berga.pdfStøyvurdering Berga.pdf
Opprettet: 17.11.2015 09:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar