Tittel: Detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Detaljregulering-for-Eskeviken-B22-og-B23,-høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:10.12.2015 08:08
Forslag til detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, nasjonal plan-ID: G-674, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 08.12.2015, sak PS 2015/79
Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Eskeviken, B22 og B23 » (nasjonal plan-ID:
G-674) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 05.11.14 – sist revidert 07.10.15, bestemmelser datert 20.08.14 – sist revidert 08.01.15, og plankart datert 23.10.12 – sist revidert 07.10.15.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av konsentrert småhusbebyggelse og eneboligtomter. Det er tilrettelagt for inntil 10 boligenheter innenfor KS1, inntil 8 boligenheter innenfor KS2 og 4 boligenheter innenfor FS2, totalt 22 nye boligenheter.

Planforslaget og utvalgets behandling finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 01.02.2016.

3. parts kontroll - genoteknikk, datert 041114.pdf3. parts kontroll - genoteknikk, datert 041114.pdf
Bestemmelser, datert 200814.pdfBestemmelser, datert 200814.pdf
Planbeskrivelse, datert 051114.pdfPlanbeskrivelse, datert 051114.pdf
Plankart, datert 231012.pdfPlankart, datert 231012.pdf
ROS-analyse geoteknikk, datert 081014.pdfROS-analyse geoteknikk, datert 081014.pdf
Saksframstillingen.pdfSaksframstillingen.pdf
Opprettet: 10.12.2015 08:03
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Detaljregulering for Eskeviken B22 og B23, høring og offentlig ettersyn