Tittel: Detaljregulering for Grinda II kunngjøring av planvedtak
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Detaljregulering-for-Grinda-II--kunngjøring-av-planvedtak.aspx
Detaljregulering for Grinda II kunngjøring av planvedtak

Detaljregulering for Grinda II kunngjøring av planvedtak

Karine Engebretsen Endret:25.06.2015 08:50
​I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune godkjent følgende detaljregulering  i møte 18.06.15:
«Detaljregulering for Grinda II”, nasjonal planID G-689. 
Plandokumentene og saksframstilling ligger vedlagt nedenfor.
Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 01.08.2015.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne
kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3.
Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Kommunens postadresse i denne saken er: Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 Halden.

 
Opprettet: 25.06.2015 08:44
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Detaljregulering for Grinda II kunngjøring av planvedtak