Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Leiren

Karine Engebretsen Endret:25.03.2014 14:14
Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Leiren og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Nasjonal plan-ID: G-687

​Kunngjøringen med mer informasjon om planarbeidet og kart med foreløpig planavgrensning ligger vedlagt nedenfor. Planarbeidet er omfattet av Forskrift om konsekvensutredninger og det er utarbeidet et forslag til planprogram som samtidig legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Tiltakshaver er Halden Boligutvikling AS.  De holder et åpent informasjonsmøte 07.04.14 kl. 18:30 i Svinesundveien 334.

Evt. innspill til planarbeidet sendes innen 09.05.2014 til Sundt & Thomassen AS, Landskapsarkitekter MNLA, Pb. 457 Skøyen, 0213 Oslo v. landskapsarkitekt Trygve Sundt. E-postadressene trygve.sundt@st-landskap.no eller  veronique.simon@st-landskap.no kan også benyttes. 

Kopi av innspill sendes Halden kommune, Pb. 150, 1751 Halden

Opprettet: 25.03.2014 14:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar