Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole – høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:18.12.2014 08:09
​Forslag til detaljregulering for Tosterødberget videregående skole – nasjonal plan ID: G-686, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 10.12.2014, sak PS 2014/132.

Det ble fattet følgende vedtak:

• I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tosterødberget videregående skole» (nasjonal plan-ID G-686) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 07.07.2014, sist revidert 21.11.2014.

• Det må dokumenteres at områdestabiliteten i planområdet er tilfredsstillende, og denne dokumentasjonen skal være kontrollert av uavhengig 3. part. Slik dokumentasjon og kontroll må foreligge før planforslaget kan sendes ut.
 
Formålet med planarbeidet er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og å legge til rette for en oppgradering av skolens bygningsmasse som er i dårlig stand. Elevtallet planlegges økt fra 24 til 32 elever. Planforslaget finner du nedenfor.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.  Frist for å komme med uttalelser er 04.02.2015.
 
Opprettet: 16.12.2014 08:10

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar