Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Tyska – høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:40
Forslag til detaljregulering for Tyska – nasjonal plan ID: G-688, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og
miljø i møte 02.06.2015, sak PS 2015/45.
​Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tyska» (nasjonal plan-ID: G-688) ut på høring og offentlig ettersyn.
Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 17.12.2014, sist revidert 13.05.2015.
 
Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av en ny bydel på området Tyska. Det legges til rette for utbygging med i overkant av 200 leiligheter, service, omsorgstilbud og et begrenset næringstilbud.

En viktig del av prosjektet er opparbeiding av bryggepromenade og et grøntområde/parkområde i området mellom Tyska og Hollenderen. Planområdet har en størrelse på ca 167 da inkludert arealer i sjøen.
 
Planforslaget og utvalgets behandling finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 05.08.2015.
 
Opprettet: 05.06.2015 13:12

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar