Tittel: Detaljregulering for Tyska
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Detaljregulering-for-Tyska.aspx
Detaljregulering for Tyska

Detaljregulering for Tyska

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:39
I hht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av detaljregulering for Tyska, og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Nasjonal plan-ID: G-688.  

​Kunngjøringen med mer informasjon om planarbeidet og kart med foreløpig planavgrensning ligger vedlagt nedenfor. Planarbeidet er omfattet av Forskrift om konsekvensutredninger og det er utarbeidet et forslag til planprogram som samtidig legges ut til høring og offentlig ettersyn. Tiltakshaver er Fredrikshald Brygge AS.

Evt. innspill til planarbeidet sendes innen 01.05.2014 til Ola Roald AS Arkitektur v/Ingrid Dahl, P.b. 6638 St. Olavs plass, 0129 OSLO. E-post adressen ind@olaroald.no kan også benyttes.   

140314 Kunngjøring Tyska.pdf140314 Kunngjøring Tyska.pdf     

140314 Forslag til planprogram Tyska.pdf140314 Forslag til planprogram Tyska.pdf 

Opprettet: 17.03.2014 08:04
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Detaljregulering for Tyska