Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljreguleringsplan for «Fresenius Kabi» til høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:42
​Reguleringsplanforslag for Fresenius Kabi (G-668) ble behandlet av Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 06.06.12, sak nr. PS 2012/72.
​Det ble vedtatt følgende:
«Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og
bygningslovens §12-10 og §12-11 å legge forslag til reguleringsplan for
«Fresenius Kabi (G-668)», ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 04.10.11 og
sist revidert 18.05.12, reguleringsbestemmelsene er datert 13.01.2012 og sist
revidert 16.05.12, og planbeskrivelse datert 13.01.12 og sist revidert 16.05.12.
Planen legges ut til offentlig ettersyn når nødvendige språklige rettinger er
foretatt i utkast til reguleringsbestemmelser: § 5.4, 5.6 og 9.»
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for utvidelse av fabrikken.
Bestemmelsene §§ 5.4, 5.6 og 9 er nå rettet, og har revisjonsdato 14.06.12.
 
Eventuelle bemerkninger til planforslaget må sendes til Halden kommune ved Enhet for Plan,
Byggesak og Geodata, Pb. 150, 1751 Halden, innen 10.08.2012.

 

Saksfremlegg Fresenius.pdfSaksfremlegg Fresenius.pdf

Plankart Fresenius.pdfPlankart Fresenius.pdf

Reguleringsbestemmelser rev. 14.06 Fresenius.pdfReguleringsbestemmelser rev. 14.06 Fresenius.pdf

Planbeskrivelse Fresenius.pdfPlanbeskrivelse Fresenius.pdf

ROS-analyse Fresenius.pdfROS-analyse Fresenius.pdf

Brev offentlig ettersyn Fresenius.pdfBrev offentlig ettersyn Fresenius.pdf


 
Opprettet: 18.06.2012 08:05

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar