Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høringsutsendelse - Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:43
​Sentrumsforeningen i Halden har kommet med innspill for å øke sentrumsaktiviteten på Nordsiden.

Ved siden av et forslag om gratis parkering de første 30 minuttene på 15-20 plasser nær Gågata, er innspillene i hovedtrekk disse:

1. Gjenåpne for trafikk rundt ”Tungespissen” med retning fra vest (Tordenskjoldsgate) mot øst (Svenskegata).
2. Gjøre Gågata om til ”Miljøgate” etter mal fra Sydsiden med kjøreretning fra syd mot nord.
3. Etablering av flere kottidsplasser tett på butikker.
4. Åpne for trafikk fra øst gjennom Jacob Blochsgate forbi uteserveringen til vest Repslagergata.
5. Åpning av Kr. Augustsgate mot busstraseen.
6. Eksisterende gjennomkjøringer i Olaus Peltzgate/Teatergata og Niels Ankersgate/Kr.V,s plass opprettholdes.

De foreslåtte tiltak er visualisert på vedlagte kart. 

Teknisk forvaltning vil be om kommentarer og innspill til de framlagte forslag.
Disse rette til:
Teknisk forvaltning Postboks 150 1771 Halden innen lørdag 31. mars 2012.
 
Under kan du lese hele høringsutsendelsen. 

Brev Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden.pdfBrev Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden.pdf

Kart nytt kjøremønster.pdfKart nytt kjøremønster.pdf

Opprettet: 05.03.2012 13:01

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar