Tittel: Endringer av reglement for faste båtplasser i Halden havn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Endringer-av-reglement-for-faste-båtplasser-i-Halden-havn.aspx
Endringer av reglement for faste båtplasser i Halden havn

Endringer av reglement for faste båtplasser i Halden havn

Henrik Meyer Endret:25.01.2019 12:26

​Havnestyret har vedtatt to endringer i Reglement for faste båtplasser i Halden Havn.

Endringer i § 6:

I dagens regelverk står det at Halden havn er ansvarlig for at «brygger og fortøyningsanordninger er tilgjengelige, funksjonelle og tilpasset forholdene». Det at bryggene skal være «tilpasset forholdende» har vist seg å være en for vid regel og pålegger Halden havn som eier et unødig stort ansvar for å tilpasse båtplassene. Denne klausulen er nå vedtatt fjernet, og bestemmelsen lyder nå:

Halden havn er ansvarlig for at brygger og fortøyningsanordninger er tilgjengelige og funksjonelle.

Endringer i § 8:

Halden havn har sett at det er flere som lar båtplasser stå tomme over flere sesonger. Dette er ikke ønskelig fra havnas side. Det er derfor nå vedtatt at båtplasser kan sies opp dersom de har stått tomme i to hele sesonger. § 8 har derfor fått følgende tillegg:

Dersom en helårsplass står ubrukt i to hele år og en sommerplass står ubrukt to hele sommersesonger, kan Halden havn si opp leieavtalen.

Endringene trer i kraft straks.


Opprettet: 25.01.2019 12:23
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Endringer av reglement for faste båtplasser i Halden havn