Tittel: Englekor - Varsel om vedtak egengodkjenning
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Englekor---Varsel-om-vedtak-egengodkjenning.aspx
Englekor - Varsel om vedtak egengodkjenning

Englekor - Varsel om vedtak egengodkjenning

Ragnhild Wendelbo Endret:21.04.2016 15:39 Emneord (los) Bebyggelsesplan, Universell utforming
englekor
Reguleringsplan for Englekor
​Varsel om egengodkjenning av reguleringsplan for "Englekor"
I medhold av § 12-12 i Plan- og bygningsloven har kommunestyret i Halden kommune i møte 10.11.2011 egengodkjent Reguleringsplan for Englekor med plannummer G-663.
 
Vedtaket lød:
”Kommunestyret egengodkjenner med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-12 forslag til reguleringsplan for Englekor. Plankart og reguleringsbestemmelser datert 10.1.2011, sist revidert 5.10.2011 og planbeskrivelse 23.9.2011.”
 
Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. Orientering om klagerett og fremgangsmåte ved klage følger vedlagt.
 
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune.
 
Den vedtatte planen er tilgjengelig i Fayegården, Svenskegata 6.
 
Det er viktig at saksnummeret som er 2008/3666, oppgis ved alle henvendelser.
 
Dokumenter i saken:
Opprettet: 25.11.2011 08:52
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Englekor - Varsel om vedtak egengodkjenning