Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til Detaljregulering for Aspeveien 1A - Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:04.03.2019 12:11

​Forslag til «Detaljregulering for Aspeveien 1A» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 26.02.2019, sak PS 2019/17

Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Aspeveien 1A» (nasjonal plan-ID: G-717) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 22.08.2018 - sist revidert 17.01.2019, bestemmelser datert 22.08.2018 - sist revidert 13.12.2018, og plankart datert 27.09.2018 - sist revidert 13.12.2018.»

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av 10 tilrettelagte boliger, samt nødvendige arealer for ansatte i tilknytning til disse.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 23. april 2019.


Opprettet: 04.03.2019 11:56

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar