Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til Detaljregulering for Bergheim demenssenter høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:01.08.2017 11:42

Forslag til detaljregulering for «Bergheim Demenssenter» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 25.04.2017, sak PS 2017/28. Det ble vedtatt følgende:​

​«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og
miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Bergheim demenssenter» (nasjonal plan-ID: G-711) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 20.02.17 og sist revidert 06.04.17 og bestemmelser datert 21.03.17 og sist revidert 11.04.17. Før saken sendes på høring må planbeskrivelsen, som er datert 20.02.17 og sist revidert 11.04.17, oppdateres med informasjon og vurderinger i forhold til naturmangfoldlovens §§ 7-12 og 53 ang. hule eiker.»

Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for oppføring av nytt demenssenter på kommunens eiendom på Bergheim.

Planbeskrivelsen er nå rettet opp i henhold til vedtaket. Den er datert 20.02.17 og sist revidert 22.05.17.

Planforslaget legges med dette ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 10.07.17.

Plandokumentene ligger vedlagt her og legges i tillegg ut i resepsjonen i Wielgården, Storgata 7. Ta evt. kontakt med undertegnede saksbehandler, tlf. 69 17 47 08 eller epost inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no , dersom du ønsker dokumentene oversendt i papirutgave.
 
Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan og miljø,  Postboks 150, 1751 Halden eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no.

Varslingsbrev, 24.05.17.pdf

Saksfremlegg med vedtak.pdf

Plankart.pdf

Geoteknisk datarapport.pdf

Notat - Geoteknisk vurdering.pdf

Planbeskrivelse BERGHEIM DEMENSSENTER - G-711 22mai 2017.pdf

Støyrapport.pdf

Opprettet: 24.05.2017 10:34

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar