Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til Detaljregulering for Fjordveien 7 - Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:03.06.2019 14:49

​Forslag til «Detaljregulering for Fjordveien 7» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 28.05.2019, sak PS 2019/54. Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Fjordveien 7» (nasjonal plan-ID: G-719) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 10.02.2019, og bestemmelser og plankart datert 10.05.2019.»

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen med til sammen inntil 6 boenheter fordelt på 4 bygningskropper. Det legges også til rette for en fellesbrygge for de nye boenhetene, og felles lekeareal og uteoppholdsareal med tilhørende bod.

Plandokumentene finner du nedenfor. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til
Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN. 

Frist for å komme med uttalelser er 22. juli 2019.Opprettet: 03.06.2019 14:13

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar