Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til "Detaljregulering for Idd kirke" - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:18.04.2018 10:34

​Forslag til detaljregulering for «Detaljregulering for Idd kirke» (nasjonal planID G-705) ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 10.04.2018, sak PS 2018/27. Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Idd kirke» (nasjonal plan-ID: G-705) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning, alle datert 13.03.2018.»

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for utvidelse av kirkegården ved Idd kirke samt gi rom for utvidelse av areal for parkering. I tillegg skal det legges til rette for etablering av en driftsgård (areal for lagring av masser ol.) og større innendørs lagringsplass for redskaper. Samtidig legger planen rammer for forvaltning av eksisterende bygningsmasse og kirkegård. Plandokumentene og saksfremstillingen finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan og miljø,   Postboks 150, 1751 Halden.  


Frist for å komme med uttalelser er  30.05.2018. 


Saksfremstilling med vedtak Idd kirke.pdf

Plankart, 13.03.18 Idd kirke.pdf

Bestemmelser 13.03.18 Idd kirke.pdf

Planbeskrivelse 13.03.18 Idd kirke.pdf

Landskapsplan, oversikt - LP01 Idd kirke.pdf

Landskapsplan kirkegårdsutvidelse, tegn. LP02, COWI AS, 13.03.18 Idd kirke.pdf

Landskapsplan, utsnitt parkeringsplass og sti nord for kirken, LP03, COWI AS, 13.03.18 Idd kirke.pdf

Illustrasjon vannpost, tegn. LP04, COWI AS, 30.01.18 Idd kirke.pdf

Arkeologisk registrering Idd kirke.pdf 

Geoteknisk notat, 29.01.18 Idd kirke.pdf

Geoteknisk datarapport, 04.09.17 Idd kirke.pdf

Støyvurdering - Idd kirkegård, 13.03.18.pdf 

Oversikt over trær på kirkegård og parkeringsplass, 13.03.18 Idd kirke.pdf

Konsekvensutredning, 13.03.18 Idd kirke.pdf

Vedlegg 1 til KU, planprogram Idd kirke.pdf

Vedlegg 2 til KU - Illustrasjoner Idd kirke.pdf

Vedlegg 3 til KU - konsekvensviftefigurer Idd kirke.pdf 

 

Opprettet: 13.04.2018 07:37

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar