Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til "Detaljregulering for Orødveien 22, gnr. 145, bnr. 108 m.fl.» - Høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:22.11.2017 09:39

​Forslag til «Detaljregulering for Orødveien 22, gnr. 145, bnr. 108 m.fl.» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 14.11.2017, sak PS 2017/91. Det ble fattet følgende vedtak:

​«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Orødveien 22, gnr. 145, bnr. 108 m. fl» (nasjonal plan-ID: G-706) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart datert 31.10.2017.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av eiendommen med lavblokker. Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 10. januar 2018.

HPTLM sak 2017-91. Orødveien.pdf
Planbeskrivelse Orødveien.pdf
Bestemmelser Orødveien.pdf
Illustrasjonsplan Orødveien.pdf
Plankart Orødveien.pdf
Sol-skyggestudie Orødveien.pdf
ROS-analyse Orødveien.pdf

Opprettet: 22.11.2017 09:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar