Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til "Detaljregulering for Svinesundsveien 330 Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4" høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:29.08.2018 14:21

Forslag til «Detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 21.08.2018, sak PS 2018/54.

Det ble vedtatt følgende:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Svinesundsveien 330, Isebakkeveien 6/11 og Sørlifjellet 4» (nasjonal plan-ID: G-703) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart alle datert 26.06.2018.»

Hovedhensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av dagligvarehandel og detaljvarehandel på Svinesundsveien 330. Planforslaget åpner for etablering av inntil 3000 m2 BRA (bruksareal) forretning, med en forutsetning av at minimum 50 % av dette skal være dagligvarehandel. Samtidig fjernes forretningsformålet fra Berglyhallen, mens eksisterende virksomhet forøvrig videreføres. Det stilles rekkefølgekrav for opparbeiding av manglende fortau og gang- sykkelveier gjennom området. I tillegg flyttes den selvbetjente drivstoffpumpestasjonen ved Veng til Svinesundsveien 330 for å gjøre den mer tilgjengelig. Plandokumentene og saksfremstillingen finner du nedenfor.

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Postboks 150, 1751 Halden.

Frist for å komme med uttalelser er 13.10.2018.

Saksfremstilling med vedtak, sak PS 2018-54.pdf

Plankart, 26.06.18.pdf

Reguleringsbestemmelser 260618.pdf

Planbeskrivelse 260618.pdf

Trafikkanalyse, 08.11.16.pdf

Geoteknisk notat, 20.06.18.pdf

Opprettet: 29.08.2018 13:26

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar