Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til "Detaljregulering for Tørka" - Tistedal høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:01.08.2017 11:29

Forslag til «Detaljregulering for Tørka" – Tistedal» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 23.05.2017, sak PS 2017/44. Det ble vedtatt følgende:​

​​«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Tørka - Tistedal» (nasjonal plan-ID: G-684) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse alle datert 26.04.17.»

Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny forretnings- og kontorbebyggelse på arealer som i dag er regulert til boligformål.

Planforslaget legges med dette ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 20.07.17.

Plandokumentene ligger vedlagt her og legges i tillegg ut i resepsjonen i Wielgården, Storgata 7. Ta evt. kontakt med undertegnede saksbehandler, tlf. 69 17 47 08 eller epost inger.helene.kjerkreit@halden.kommune.no , dersom du ønsker dokumentene oversendt i papirutgave.
 
Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes, innen 20.07.17,  til Halden kommune, Enhet for Plan og miljø,  Postboks 150, 1751 Halden eller på epost til: postmottak@halden.kommune.no.

PLanbestemmelser, 26.04.17.pdf

Plankart, datert 26.04.17.pdf

Planbeskrivelse, datert 26.04.17.pdf

ROS-analyse , datert 20.03.17.pdf

Illustrasjonsplan, datert 22.03.17.pdf

Geoteknisk rapport, Sikkerhet mot flom og skred - innledende vurderinger, NGI, datert 03.02.17.pdf

Opprettet: 30.05.2017 13:07

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar