Tittel: Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-Detaljregulering-for-fortau-langs-Hovsveien-Høring-og--offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:21.09.2018 07:18

Forslag til «Detaljregulering for fortau langs Hovsveien» ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 18.09.2018, sak PS 2018/64. Det ble fattet følgende vedtak:

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for fortau langs Hovsveien» (nasjonal plan-ID: G-715) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 19.04.2018 sist revidert 30.08.2018, og bestemmelser og plankart datert 19.04.2018, sist revidert 11.06.2018.»

Formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten langs Hovsveien gjennom å legge til rette for etablering av fortau langs vestsiden av veien på strekningen fra Vekterveien til Folkets hus på Hov.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 5. november 2018.

Hovsveien fortau 1x behandling - saksframstilling.pdf

Hovsveien fortau Planbeskrivelse.pdf

Hovsveien fortau Bestemmelser.pdf

Hovsveien fortau Plankart - sør.pdf

Hovsveien fortau Plankart - nord.pdf

Opprettet: 21.09.2018 07:11
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til "Detaljregulering for fortau langs Hovsveien" - Høring og offentlig ettersyn