Tittel: Forslag til "Områderegulering for Ystehedeneset" til ny høring og nytt offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-Områderegulering-for-Ystehedeneset-til-ny-høring-og-nytt-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til "Områderegulering for Ystehedeneset" til ny høring og nytt offentlig ettersyn

Forslag til "Områderegulering for Ystehedeneset" til ny høring og nytt offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:14
​Forslag til «Områderegulering for Ystehedeneset», G-656, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 30.10.2013, sak PS 2013/94.

Det ble vedtatt følgende:
«Etter en gjennomgang av mulige følger ved en utvidelse av planområdet for «Områderegulering for Ystehedeneset» anser Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk det som mest hensiktsmessig at planområdet ikke utvides.

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 å legge forslag til områderegulering for Ystehedeneset (G-656) med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse og plankart ut til offentlig ettersyn.  Plankartet er datert 25.10.11 og sist revidert 31.01.13, bestemmelser og planbeskrivelse er datert 25.10.11 og sist revidert 18.10.13.»

Planforslaget legges med dette ut til nytt offentlig ettersyn.
Høringsfristen er 30.12.2013.  

Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Postboks 150, 1751 Halden. Det er viktig at saksnummeret som er 2011/1888, oppgis ved alle henvendelser.

Hovedformålet med planforslaget er å gi juridiske rammer for eksisterende arealbruk, og videre tilrettelegging av Ystehedeneset som offentlig tilgjengelig friluftsområde med badeplass. Planen legger også til rette for etablering av noe ny boligbebyggelse ved Sofienberg og utvidelse av småbåtanlegget ved velforeningsplassen. 
 

Høringsbrev, datert 12.11.13.pdfHøringsbrev, datert 12.11.13.pdf
Saksfremlegg.pdfSaksfremlegg.pdf
Plankart, datert 25.10.11 og sist revidert 31.01.13 ny.pdfPlankart, datert 25.10.11 og sist revidert 31.01.13 ny.pdf
Bestemmelser, datert 25.10.11 og sist revidert 18.10.13.pdfBestemmelser, datert 25.10.11 og sist revidert 18.10.13.pdf
Planbeskrivelse, datert 25.10.11 og sist revidert 18.10.13.pdfPlanbeskrivelse, datert 25.10.11 og sist revidert 18.10.13.pdf

Opprettet: 14.11.2013 07:54