Tittel: Forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage» - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-«Leiren-–-utvidelse-av-barnehage»---høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage» - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage» - høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 13:48
​Forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage», G-672, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 16.01.13, sak PS 2013/12.
​Det ble fattet følgende vedtak:
«Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-10 å legge forslag til detaljregulering for «Leiren – utvidelse av barnehage» (G-672), ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, illustrasjonsplan, ROS-analyse og sjekkliste etter naturmangfoldloven alle datert 04.01.2013.»
 
Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for utvidelse av eksisterende Do Re Mi barnehage med 4 avdelinger.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, Byggesak og Geodata, Pb. 150, 1751 Halden.
 
Frist for å komme med uttalelser er 09.03.2012.
 

Leiren - Høringsbrev med saksfremlegg.pdfLeiren - Høringsbrev med saksfremlegg.pdf
Plankart_A3_20130104.pdfPlankart_A3_20130104.pdf
Reguleringsbestemmelser_20130104.pdfReguleringsbestemmelser_20130104.pdf
Planbeskrivelse_20130104.pdfPlanbeskrivelse_20130104.pdf
Leiren - Illustrasjonsplan_20130104_1-500 i A3.pdfLeiren - Illustrasjonsplan_20130104_1-500 i A3.pdf
ROS-anlyse 20130104.pdfROS-anlyse 20130104.pdf
Sjekkliste etter naturmangfoldloven_20130104.pdfSjekkliste etter naturmangfoldloven_20130104.pdf

Leiren.JPG

 

Opprettet: 25.01.2013 14:47