Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring og offentlig ettersyn på forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg ved Øberg skole.

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 13:50
​​Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7, og i samråd med
Halden kommune, legger Statens Vegvesen forslag til detaljregulering for «Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 22/103 mellom Lensmann J. Knudsens veg og Øberg skole» ut til offentlig ettersyn. Planen har nasjonal plan-ID G-664.
Formålet med planen er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og sykkelveg for å få et sammenhengende tilbud på strekningen, samt bedre trafikksikkerheten for skolebarn.
 
Planen omfatter gang- og sykkelveg med nødvendige sidearealer og forlengelse av busslommer i tråd med retningslinjene for universell utforming.
 
Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 3.mars 2014.
 
Uttalelser til reguleringsplanen sendes skriftlig til Statens vegvesen
Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no.
Spørsmål kan rettes til Einar D. Nilsen, Statens vegvesen, tlf. 951 59 688
 
Opprettet: 16.01.2014 10:02

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar