Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til detaljregulering for Grinda II – høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 13:51
​Forslag til detaljregulering for Grinda II, nasjonal plan-ID: G-689, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 03.02.2015, sak PS 2015/8.
​Det ble fattet følgende vedtak:
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Grinda II» (nasjonal plan-ID G-689) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart, alle datert 01.07.14 og sist revidert 21.01.15.»
 
Planområdet ligger ved Øbergveien, nord for Grindtjern og syd for Løkkebergveien/ baptistmenighetshuset. Det har et areal på ca. 38 daa, og omfatter/berører i hovedsak gnr/bnr 170/163, 146/7, 146/12, 170/26. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av området til boligformål, med rekkehusbebyggelse. Planen åpner for etablering av inntil 50 boenheter.
 
Eventuelle kommentarer til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Postboks 150, 1751 Halden. Frist for å komme med uttalelser er 29.03.15.
 
Opprettet: 11.02.2015 11:03

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar