Tittel: Forslag til detaljregulering for Holteødegården - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-Holteødegården---høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for Holteødegården - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Holteødegården - høring og offentlig ettersyn

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 13:51
Forslag til detaljregulering for Holteødegården, nasjonal plan-ID: G-673, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 24.04.2013, sak PS 2013/8. Det ble fattet følgende vedtak:
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Holteødegården ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 18.09.2012, bestemmelser datert 19.09.2012, og plankart datert 17.06.2012. Alle revidert siste gang 05.02.2013.
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i form av konsentrert småhusbebyggelse på en relativt stor tomt som i dag er bebygd med en enebolig. Det planlegges anslagsvis 8 nye boligenheter. Nye enheter mot Krokstien får adkomst direkte fra denne, de andre enhetene og den eksisterende boligen får adkomst fra Holteveien.  
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.
 
Frist for å komme med uttalelser er 13.06.2013.
 
 
Høringsdokumenter:
 
Opprettet: 29.04.2013 09:56
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til detaljregulering for Holteødegården - høring og offentlig ettersyn