Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forslag til detaljregulering for Idd skole – Høring og offentlig ettersyn

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2017 15:52

​Forslag til «Detaljregulering for Idd skole» nasjonal plan-ID: G-707, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 24.01.2017, sak PS 2017/7.

Det ble fattet følgende vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Idd skole» (nasjonal plan-ID: G-707) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse med konsekvensutredning, bestemmelser og plankart, datert 12.01.2017.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny 1-7 skole på Idd til erstatning for Øberg og Folkvang skoler. Samtidig skal området med Risum ungdomsskole og eksisterende kunstgressbane reguleres. Plandokumentene og saksframstillingen finner du nedenfor.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Plan og miljø, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 15. mars 2017.

16084 Idd skole_Planbeskrivelse_rev-12 01 2017.pdf

16084 Idd skole_Plankart_12 01 2017.pdf

16084 Idd skole_Reguleringsbestemmelser_rev-12 01 2017.pdf

Sak 2017-7, 1. gangs behandling.pdf

Vedlegg_1_ støyutredning_rev-04 11 2016.pdf

Vedlegg_2_Grunnboringer-datarapport_rev-31 05 2016.pdf

Vedlegg_3_Geoteknisk rapport grunnundersøkelser_rev-16 11 2016.pdf

Vedlegg_4_Landskapsplan_rev-12 01 2017.pdf

Vedlegg_5_Snitt_rev-12 01 2017_komr.pdf

Opprettet: 28.01.2017 15:46

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar