Tittel: Forslag til detaljregulering for Lille Edet - Høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-Lille-Edet--Høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for Lille Edet - Høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Lille Edet - Høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:00
Forslag til detaljregulering for Lille Edet – nasjonal plan ID: G-690, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 15.10.2014, sak PS 2014/104. Det ble fattet følgende vedtak:

​«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Lille Edet» (nasjonal plan-ID G-690) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 20.8.2014, sist revidert 2.10.2014.» 

Planområdet har et areal på ca. 25 da og omfatter gnr. 60, bnr. 2, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 og 51. Planarbeidet er en omregulering av den nordvestre delen av reguleringsplan for Lille Edet vedtatt 30.09.2004. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en bedre utnyttelse av området til boligformål. Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse på hele det ubebygde området. Det er anlagt veg og annen infrastruktur i planområdet, og 3 bygg med til sammen 5 boenheter er bygd.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 12.12.2014.
 
 
Opprettet: 29.10.2014 07:28
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til detaljregulering for Lille Edet - Høring og offentlig ettersyn