Tittel: Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 – høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detaljregulering-for-Os-allé-4,-9,-11-og-13-–-høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 – høring og offentlig ettersyn

Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 – høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:11
Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13, nasjonal plan-ID: G-675, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk i møte 20.2.2013, sak PS 2013/23.

​Det ble fattet følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk å legge forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 12.10.2012, bestemmelser datert 21.09.2012, og plankart datert 21.09.2012. Alle revidert siste gang 05.02.2013. Bestemmelser knyttet til bygging av utvendige balkonger må vurderes nærmere i høringsprosessen.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for boligformål, offentlig tjenesteyting og
sentrumsfunksjoner som kontor, forretning og undervisning. Det er konkrete planer om
etablering av 12 leiligheter ved ombygging av Os allé nr. 11, og det pågår ombygging av Os allé nr. 4 for etablering av offentlig tjenesteyting – Familiens hus.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN
 
Frist for å komme med uttalelser er 29.4.2013.
 
Opprettet: 11.03.2013 08:24
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til detaljregulering for Os allé 4, 9, 11 og 13 – høring og offentlig ettersyn