Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst – Høring og offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:12
​Forslag til detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst – nasjonal plan ID: G-676, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 19.11.2014, sak PS 2014/118.

​ Det ble fattet følgende vedtak:


«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til «Detaljregulering for Svinesundparken – endret adkomst» (nasjonal plan-ID G-676) ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av plankart datert 18.6.2014, sist revidert 4.11.2014, bestemmelser datert 29.7.2014, sist revidert 7.11.2014 og planbeskrivelse datert 6.6.2014, sist revidert 3.11.2014.

Hovedutvalget ser svært positivt på endringen med de positive følger dette vil gi og ber administrasjonen medvirke til en snarest mulig gjennomføring av reguleringsendringen.»

Planområdet har et areal på ca. 8,7 daa og omfatter deler av gnr. 501, bnr. 18, 235 og 238. Planarbeidet er en omregulering av rundkjøring og adkomst til Svinesundparken. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en bedre adkomst til den nordvestre delen av Svinesundparken.

Planforslaget finnes i sin helhet i dokumentene under.

Dersom det er ønske om å få tilsendt plandokumentene i papirutgave kan undertegnede kontaktes. Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN.

Frist for å komme med uttalelser er 15.1.2015.


Med hilsen
Harald Nøding Østvik
enhetsleder

Morten Høvik
arealplanlegger

Forslag til detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst - Høring og offentlig ettersyn.pdfForslag til detaljregulering for Svinesundparken, endret adkomst - Høring og offentlig ettersyn.pdf

Planbeskrivelse rev. 3.11.2014.pdfPlanbeskrivelse rev. 3.11.2014.pdf

Planbestemmelser rev. 7.11.2014.pdfPlanbestemmelser rev. 7.11.2014.pdf

Reguleringsplan endret adkomst_.pdfReguleringsplan endret adkomst_.pdf

ROS-analyse rev. 3.11.2014.pdfROS-analyse rev. 3.11.2014.pdf

 

Opprettet: 28.11.2014 09:38

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar