Tittel: Forslag til detalsjregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-detalsjregulering-for-Studentboliger-Remmen---høring-og-offentlig-ettersyn.aspx
Forslag til detalsjregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn

Forslag til detalsjregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 14:13
Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen, nasjonal plan-ID: G-679, ble behandlet i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø i møte 24.4.2013, sak PS 2013/10. Det ble fattet følgende vedtak:
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø å legge forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen ut på høring og offentlig ettersyn. Plandokumentene består av planbeskrivelse datert 22.02.2013, bestemmelser datert 21.02.2013 og plankart datert 21.02.2013 - alle revidert siste gang 22.03.2013, samt støyutredning datert 07.02.2013 og geoteknisk vurdering datert 13.02.2013. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for flere studentboliger ved Høgskolen på Remmen. Dette med bakgrunn i at antallet studenter ved høgskolen er økende. En ser det som gunstig, både i forhold til studentmiljøet og tilgjengelighet, at studentboligene legges ved høgskolen som en utvidelse av den eksisterende studentboligkapasiteten. Det er i dag 64 studentboliger på stedet. Planen legger til rette for totalt inntil 324 boligenheter. Kapasiteten skal økes ved sanering av 3 eksisterende bygninger med studentboliger og oppføring av 4 nye blokker. En av de eksisterende bygningene vil bli beholdt og modernisert.
 
Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til Halden kommune, Enhet for Plan, byggesak og geodata, Pb. 150, 1751 HALDEN. Frist for å komme med uttalelser er 13.6.2013.
 
Høringsdokumenter:
Opprettet: 29.04.2013 09:26
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til detalsjregulering for Studentboliger Remmen - høring og offentlig ettersyn