Tittel: Forslag til landbruksplan
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Forslag-til-landbruksplan.aspx
Forslag til landbruksplan

Forslag til landbruksplan

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:13
Forslag til landbruksplan
Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk behandlet i møte den 1.juni 2011, sak 19/2011, forslag til landbruksplan for Halden, for perioden 2010 - 2016, og vedtok at planforslaget legges ut til offenentlig ettersyn.

​Forslaget omfatter temakart (2) og plandokument.
Plandokumentene og  saksfremlegg/protokoll fra Hovedutvalg for nærings- og miljøpolitikk 19/2011 kan sees :
• servicesenteret i rådhuset Storgt. 8, 1771 Halden
• på internett: http://sharepoint2013.halden.kommune.no/ dvs her.
Det ble vedtatt at landbruksplanen legges ut til offentlig ettersyn i perioden 8.juni – 3.august.
Uttalelser sendes:
• Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
eller som e-post til :
postmottak@halden.kommune.no 
 
OBS!  Kommunen vil invitere til åpent møte om planen torsdag 16.06.2011 kl. 19.00 i kommunestyresalen, Halden rådhus.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes til landbrukssjef Øyvind Torp
tlf: 69174837 eller e-post: oyvind.torp@halden.kommune.no

landbruksplan.pdflandbruksplan.pdf

klassifisering av produksjonsområder.pdfklassifisering av produksjonsområder.pdf

kulturlandskap.pdfkulturlandskap.pdf

 
Opprettet: 07.06.2011 14:02
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Forslag til landbruksplan