Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Forutsigbarhet i bruk av utbyggingsavtaler

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:14
Høring på forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler  i Halden kommune.
Høringsfristen er 31. mai 2014.
 
Uttalelser sendes       Halden kommune
                                   Postboks 150
                                   1751 Halden
                                   postmottak@halden.kommune.no
 
Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.03.2014
Behandling:
Erlan Aastebøl (H) fremmet forslag til vedtak:
Kommunestyret legger forslag til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i
Halden kommune, med de anbefalte vilkårene som er beskrevet i sak kommunestyre PS
2014/20, ut på høring.
Ved votering ble forslaget fra Aastebøl enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
Kommunestyret legger forslag til forutsigbarhetsvedtak om bruk av utbyggingsavtaler i Halden
kommune, med de anbefalte vilkårene som er beskrevet i sak kommunestyre PS 2014/20, ut på
høring.
 
 
Ved spørsmål ta kontakt med spesialrådgiver Espen Sørås, overordnet plan tlf 69 17 4764/9324 3241, mail espen.soras@halden.kommune.no
Opprettet: 11.04.2014 14:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar