Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gang- og sykkelveg fra Lensamann J. Knudsens vei til Øberg skole

  Endret:21.04.2016 15:39
G.sykkelvei%20Øberg
​Varsel om oppstart av detaljregulering
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg fra Lensmann J. Knudsens vei langs fylkesveg 22 og 103 til Øberg skole.
 
Planen er tildelt planID G-664.
 
Hensikten med planen er å knytte eksisterende gang- og sykkelveger sammen for å få et sammenhengende tilbud på strekningen, og legge til rette for en tryggere skoleveg. Det er ikke bestemt hvilken side av fylkesvegene gang- sykkelvegen skal ligge.
 
Oppstartsmøte med Halden kommune ble avholdt 5. oktober 2011. Det vurderes at det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram.
 
Innspill til planarbeidet kan sendes innen 5. desember 2011 til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller e-post: firmapost-ost@vegvesen.no
 
Kontaktpersoner for prosjektet er:
Einar Nilsen, tlf. 69 24 37 07 e-post: einar.nilsen@vegvesen.no
Lars- Marius Andersen, tlf. 69 24 36 28 e-post: lars-marius.andersen@vegvesen.no
 
Varslingsbrev
Opprettet: 03.11.2011 08:11

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar