Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Gebyrregulativ for 2017

Lisa Gustavsen Endret:28.01.2017 15:37 Emneord (los) Priser og satser

​KOMMUNALE AVGIFTER, GEBYRER OG BETALINGSREGULATIVER FOR 2017

​Halden kommunestyre vedtok i møte 15.12.2016, sak Budsjett 2017, satser og regler for kommunale avgifter, gebyrer og betalingsregulativer med virkning fra 01.01.2017 for blant annet:
 
Eiendomsskatt
Vann, avløps-og renovasjonsgebyrer
Bygg, plan, utslipp,
Eiendomsregistrering/oppmåling
Brann/feiing
Parkering
Anløps-og havneavgifter
Barnehage-og SFO-takster
Egenbetalinger Helse-og omsorgstjenester.
 
Aktuelle forskrifter og reglementer, og informasjon også om øvrige vedtatte avgifts-og betalingssatser  finnes på denne siden -  eller fås ved henvendelse til vårt Servicesenter, Rådhuset, Storgt. 8.
 
Halden kommune, Rådmannens administrasjon, 26.12.2016

Følgende gebyrregulativ for 2017 ble vedtatt i Kommunestyret
15. desember 2016:

Gebyrregulativ 2017.pdf 

Gebyrregulativ 2017.docx

Opprettet: 28.01.2017 15:31

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar