Tittel: Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Høring-–-Ny-midlertidig-lokal-ordensforskrift-for-Halden-kommunes-havn-og-farvann.aspx
Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann

Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann

Henrik Meyer Endret:02.07.2018 13:36

​Halden kommune sender på høring et forslag om ny midlertidig lokal forskrift om bruk av og orden i havner og farvann i Halden kommune.

I tilknytning til denne høringen er det utarbeidet to dokumenter: et utkast til lokal ordensforskrift, samt et høringsnotat. 
Høringsdokumentet beskriver bakgrunnen og behovet for denne lokale forskriften og kommentarer til selve forskriftsteksten. 


Vi ber om at alle høringsinnspillene sendes per e-post til:
postmottak@halden.kommune.no

Eller som brev til: 
Halden kommune v/ eiendom
Postboks 150
1751 Halden

Høringsfristen er 17. juli 2018


Opprettet: 02.07.2018 13:26
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Høring – Ny midlertidig lokal ordensforskrift for Halden kommunes havn og farvann