Tittel: Høring - «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Høring---«Tiltak-for-å-motvirke-fare-for-forurensning-fra-nedgravde-oljetanker».aspx
Høring - «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»

Høring - «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»

Lisa Gustavsen Endret:28.12.2015 14:24
Høring – virkeområde for forurensningsforskriften kapittel 1

banner_halden_logo
Halden kommune

Miljø og landbruk​

 

Notat

 
Sak nr:
Saksbehandler:
Dato:
22.03.2012
 
Høring – virkeområde for forurensningsforskriften kapittel 1
«Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»
 
Forurensningsforskriften kap. 1 omhandler ”tiltak for å motvirke fare for forurensning av nedgravde oljetanker”, og har som mål å sikre at nedgravde oljetanker kontrolleres og til enhver tid er i slik tilstand at fare for forurensning er minst mulig. Kommunen er forurensingsmyndighet etter kapittel 1 og har en plikt til å føre oversikt over nedgravde oljetanker og føre tilsyn med at bestemmelsene overholdes. I henhold til § 1-2 Virkeområde, må kommunen vedta nærmere grenser for forskriftens virkeområde, før forskriften er gjeldende. Kommunen kan også vedta at forskriften skal gjelde for tanker med kapasitet til å oppbevare 3200 liter olje eller mindre.
 
Det foreslås med dette at forskriften blir gjort gjeldende for hele Halden kommune og at den skal omfatte alle nedgravde oljetanker (også de mindre enn 3200 liter).
 
Rådmannens innstilling:
I henhold til §1-2 i forurensningsforskriftens kap. 1 tiltak for å motvirke fare for forurensning av nedgravde oljetanker vedtar Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk å legge forskrift om fare for forurensning fra nedgravde oljetanker ut på høring:
 
1.      Geografisk virkeområde
Bestemmelsene i kapittel 1 om begrensing av forurensning (forurensningsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1.juni 2004 gjelder i hele Halden kommune.
2.      Tankstørrelse
Bestemmelsene i kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensingsforskriften) fastsatt av Miljøverndepartementet 1.juni 2004 gjelder for alle nedgravde oljetanker i Halden kommune med kapasitet til å oppbevare inntil
             3200 liter olje/parafin.
 
 
Frist til å komme med innspill: 4. mai 2012
 
Innspill sendes:           Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden
 
Kontaktperson:           Harald Nøding Østvik, Enhet for miljø og landbruk
 
Link til forurensingsforskriften kapittel 1:
 
 
Opprettet: 23.03.2012 10:50
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Høring - «Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker»