Tittel: Høring - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Høring---forskrift-om-tilskudd-til-drenering-av-.aspx
Høring - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Høring - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 14:25
Med henvisning til Prop. 122 S (2011-2012) Jordbruksoppgjøret 2013 - endringer i statsbudsjettet for 201 m.m. 7.3.6 sender Landbruks- og matdepartementet forslag til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord på høring

​Landbruks- og matdepartementet ber om eventuelle kommentarer til forskriftsutkastet innen 31.mai 2013. Uttalelsene sendes Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo eller postmottak@lmd.dep.no. Høringsutkastet og høringsuttalelsene vil bli lagt ut på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Dokumenter:

Opprettet: 30.04.2013 10:19
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Høring - forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord