Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring av kommunal planstrategi for 2020 - 2024 Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:27.10.2020 09:04

​Formannskapet har i møte 10.10.2020 vedtatt å legge forslag til planstrategi for Halden 2020-2024 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

​Planstrategien oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene for Halden.

Hvilke planer som skal utarbeides blir vurdert opp mot utfordringene. Mange planer innen kommuneplanens område som samfunnsplan areal- og byutvikling, oppvekst og miljø er nylig vedtatt eller under arbeid.


Dokumentene vil også være tilgjengelig på servicesenteret i Halden rådhus og på biblioteket. Ved spørsmål ta kontakt med Espen.Soras@halden.kommune.no.

Frist for innspill/merknader er 27. november 2020. Innspill merkes «Planstrategi» og sendes til postmottak@halden.kommune.no.


Opprettet: 26.10.2020 14:39

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar