Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden kommune

Lisa Gustavsen Endret:10.10.2019 14:05

Vedlagt høringsdokument gjør rede for forslaget til endring av kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden


Forslag til Kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden kommune sendes på høring til berørte parter. 

Høringstema 
Vedlagt høringsdokument gjør rede for forslaget til endring av kommunal målsetning for hjorteviltforvaltning i Halden. Dokumentet legger føringer for forvaltningen og er blant annet viktig som grunnlag for utarbeidelse av nye bestandsplaner for elgforvaltningen.
 
Høringsfrist 
Høringsinstansene skal sende sine svar til kommunen innen 15.11.2019 til følgende adresse: 
Halden kommune,
postboks 150, 
17 51 Halden 
eller elektronisk til torbjom.fosser@halden.kommune.no 


Opprettet: 10.10.2019 13:54

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar