Tittel: Høring og offentlig ettersyn – mindre endring av reguleringsplan for Svinesundparken nord
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Høring-og-offentlig-ettersyn-–-mindre-endring-av-reguleringsplan-for-Svinesundparken-nord.aspx
Høring og offentlig ettersyn – mindre endring av reguleringsplan for Svinesundparken nord

Høring og offentlig ettersyn – mindre endring av reguleringsplan for Svinesundparken nord

Lisa Gustavsen Endret:02.02.2018 09:14

Reguleringsplan for Svinesundparken nord ble vedtatt 8.9.2016. ST - Landskap AS fremmer på vegne av Fredriksten Utvikling AS forslag om mindre reguleringsendring for området Kb3 i planen. 

Opprettet: 02.02.2018 09:03