Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring - utvidet jakttid på elg i Halden

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 14:30
elg
Halden kommune v/ Vilt- og innlandsfiskenemda sender forslag til utvidet jaktid på elg i Halden ut på høring

​Gjeldende jakttid på elg i Halden er fra og med 5. oktober til og med 31. oktober.
Halden Viltforening har sendt søknad om utvidet jakttid på elg i Halden fra og med 5. oktober til og med 30. november for inneværende jaktsesong 2013.

Direktoratet for Naturforvaltning har i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», i § 3. Delegering av myndighet, åpnet for at fylkeskommunen kan, etter søknad fra kommunen, åpne for utvidet jakttid på elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltningsmessige-, eller næringsmessige behov.

Høringsnotatet gjør rede for forslaget til utvidet jakttid på elg i Halden.

Høringsfrist
Høringsinstansene skal sende sine svar til kommunen innen 01.09.2013 til følgende adresse:
Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden, eller elektronisk til torbjorn.fosser@halden.kommune.no

 

Opprettet: 21.06.2013 09:24

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar