Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

”Høvleriet/Fisketorget” detaljreguleringsplan – Nytt offentlig ettersyn

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:31
”Høvleriet/Fisketorget” detaljreguleringsplan ble den 15.02.11 av Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift, i sak PS 2011/24, vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.​
Formålet med reguleringen er å sluttføre reguleringsarbeidene for området samt å legge tilrette for oppføring av tilbygg til Tistasenteret og bebyggelse til bolig-/forretnings-/kontorformål i planområdets nordvestre hjørne.
 
Merknader til planforslaget må sendes Halden kommune, Enhet for plan, byggesak og geodata, Postboks 150, 1751 Halden, innen 05.05.2011. Sakens dokumenter kan sees i Fayegården, Svenskegata 6, 1776 Halden, samt nedenfor.
 
 
 
 
 
 
Opprettet: 23.03.2011 09:44

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar