Tittel: Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse
Url: https://www.halden.kommune.no/kunngjøringer/Sider/Kommunal-handlingsplan-for-opprydding-i-avløp-fra-spredt-bebyggelse.aspx
Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse

Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse

Ragnhild Wendelbo Endret:28.12.2015 14:33
handlingsplan%20-%20spredt%20avløp
​Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse - varsel om vedtak

​Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk har i møte 09.11.2011 vedtatt kommunal handlingsplan for opprydding i utslipp fra spredt avløp.

Handlingsplanen beskriver eksisterende avløpsanlegg og hvor mye forurensningsreduksjon som kan oppnås ved en opprydding. Videre beskrives klassifisering av vannkvaliteten og litt om tilstanden i de forskjellige vannforekomstene, samt kommunens virkemidler i forhold til opprydding.

Hovedproblemet i vannforekomstene i Halden kommune er et alt for høyt innhold av fosfor og organisk materiale. Vannkvaliteten forøvrig varierer en god del. De bynære vannforekomstene har en vannkvalitet som klassifiseres som ”dårlig” til ”meget dårlig.” I de mer perifere områdene varierer vannkvaliteten en god del.
Fosforinnhold i avløpsvann fra spredt bebyggelse har større biotilgjengelighet enn fosfor fra landbruket. Med større biotilgjengelighet menes at fosforet kan utnyttes direkte av algene. Målet med oppryddingen er å få redusert utslipp av fosfor, organisk materiale og tarmbakterier.

Reduksjon av nevnte stoffer vil forbedre vannets egnethet med tanke på forskjellige bruksområder som for eksempel bading, rekreasjon, drikkevann, friluftsliv, vanning. osv. 
Opprettet: 14.11.2011 13:07
Du er her: Hjem > Kunngjøringer > Kommunal handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt bebyggelse